NOTA INFORMATIVA I DE CONSENTIMENT PER A FORMULARIS WEB

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de BUFET BALSELLS PINTÓ, SLP. Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili (si s'escau), podran ser utilitzades per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del seu interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-vos per escrit a BUFET BALSELLS PINTÓ, SLP. A la sol·licitud d’exercici dels seus drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents acreditatius de la petició que formula. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Així mateix, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. ”Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a terceres entitats col·laboradores necessàries pel desenvolupament de la nostra pàgina web. L’adreça del responsable del fitxer és: BUFET BALSELLS PINTÓ, SLP, C/ València 263, 5è A - 08007 Barcelona